Rekvizitai

Duomenys, remiantis TMG (Vokietijos Telemedijų įstatymo) 5 str.

„Kontext E GmbH“
Dr.-Külz-Ring 15
01067 Dresdenas

Telefonas: +49 (0) 351 / 888 999 – 0
Telefaksas: +49 (0) 351 / 888 999 – 99
El. paštas: info@kontext-e.de

Įgaliotojo atstovo vardas ir pavardė

Vadovas: Jens Homann
Prokuristas: Tim Erfurth, Dr. Thomas Putzmann

Bendrovės būstinė

Drezdenas

Įrašas registre

Drezdeno juridinių asmenų registras
Juridinių asmenų registro Nr.: HRB 18172

PVM mokėtojo identifikacinis numeris

DE 812932369

Atsakomybės apribojimas („Disclaimer“)

Būdami paslaugų teikėju esame atsakingi už savo turinį šiuose puslapiuose pagal bendruosius galiojančius įstatymus ir pagal TMG (Vokietijos telemedijų įstatymo) 7 str. 1 dalį. Pagal TMG (Vokietijos telemedijų įstatymo) 8–10 str., būdami paslaugų teikėju neprivalome stebėti perduotos ar saugomos trečiųjų šalių informacijos ar tirti aplinkybes, įrodančias neteisėtą veiklą.
Lieka galioti įsipareigojimai pašalinti arba blokuoti informacijos naudojimą pagal galiojančius įstatymus. Tokio pobūdžio atsakomybė taikytina tik tuo momentu, kai sužinoma apie konkretų teisinį pažeidimą. Kai tik sužinosime apie atitinkamus teisinius pažeidimus, tokį turinį nedelsdami pašalinsime.

Atsakomybė dėl nuorodų

Mūsų pasiūlyme yra nuorodų į išorines trečiųjų šalių svetaines, kurių turiniui įtakos nedarome. Dėl to už trečiųjų šalių turinį atsakomybės neprisiimame. Už informaciją, esančią susietose svetainėse, visuomet atsako konkretus svetainės paslaugos teikėjas arba valdytojas. Susiejant susieti puslapiai buvo patikrinti dėl galimų teisinių pažeidimų. Susiejimo momentu neteisėto turinio nerasta.
Tačiau nuolatinė susietų puslapių turinio kontrolė nėra pagrįsta konkrečiais įstatymo pažeidimo įtarimo pagrindais. Kai tik sužinosime apie teisinius pažeidimus, tokias nuorodas nedelsdami pašalinsime.

Autorių teisė

Šiuose puslapiuose pateiktam turiniui ir kūriniams, kuriuos parengė svetainės valdytojas, taikomi Vokietijos autorių teisių įstatymai. Norėdami kopijuoti, apdoroti, platinti ir naudoti bet kokiu būdu, išeinančiu už autorių teisių įstatymų ribų, privalote gauti raštišką atitinkamo autoriaus ar rengėjo sutikimą. Atsisiųsti ir kopijuoti šį puslapį leidžiama tik dėl asmeninio, nekomercinio naudojimo.
Trečiųjų šalių autorių teisė galioja tuo atveju, jeigu šio puslapio turinį parengė ne valdytojas. Tai ypač taikytina trečiųjų šalių turiniui. Jei vis dėlto sužinotumėte apie autorių teisių pažeidimą, prašome apie tai mus informuoti. Kai tik sužinosime apie teisinius pažeidimus, tokį turinį nedelsdami pašalinsime.

© 2020 „Kontext E GmbH“ – Visos teisės saugomos.
Visi duomenys be garantijos.

Šaltinis: http://www.e-recht24.de

Dėkojame už jūsų žinutę.

Mes kuo skubiau su jumis
susisieksime!